Your address will show here +12 34 56 78
Consumer, Legislation, Personal Data, SME

Het kabinet reageert positief op de vandaag gepresenteerde EU Data Act, een voorstel van de Europese Commissie.

Het gebruik van digitale gegevens is onmisbaar in de economie en maatschappij. Grensoverschrijdende regelgeving die zorgt voor een betere verdeling van de grote waarde van data, is daarom essentieel voor bedrijven en consumenten.

Het kabinet ziet daarom de EU Data Act, een voorstel dat de Europese Commissie vandaag naar buiten heeft gebracht, als een belangrijke stap om de data-economie als geheel beter te laten werken.

De Data Act moet via EU-brede regelgeving zorgen voor meer controle bij bedrijven en consumenten over de data die zij zelf genereren door gebruik van een product of een dienst. Zo moeten zij die gegevens ook zelf kunnen gebruiken of aan een derde partij kunnen geven. Een voorbeeld zijn autodata die een consument aan een onafhankelijke monteur geeft voor een reparatie of controle. Of een boerenbedrijf dat data uit een slimme tractor zelf gebruikt of koppelt aan andere apparaten en diensten. Door hier op in te zetten, verbetert de open data-economie.

Ook legt de Data Act verplichtingen op aan digitale aanbieders van zogenoemde clouddiensten zoals bedrijfssoftware of gegevensopslag. Het gebruikt van deze diensten neemt sterk toe. Aanbieders moeten gaan zorgen dat de data en applicaties in hun diensten uitwisselbaar worden en dat diensten onderling ook kunnen communiceren.

Door hiervoor gezamenlijke standaarden in te voeren, kunnen gebruikers makkelijker overstappen en verschillende diensten naast elkaar gebruiken. Consumenten ervaren daarbij nu nog drempels. Dat zorgt er ook voor dat andere aanbieders onvoldoende toegang tot de markt krijgen en innovatie wordt belemmerd.

Ook moet de wetgeving ervoor zorgen dat eventueel gebruik van private data door de publieke sector zo wordt georganiseerd dat de belangen, verplichtingen en rechten van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Toegang tot private data kan in specifieke gevallen in publiek belang zijn, bijvoorbeeld data die het CBS gebruikt voor zijn statistieken. De rechtsbasis voor toegang tot private data moet voldoende afgebakend, doelmatig en proportioneel zijn. De Data Act kan hier verder aan bijdragen.

De verantwoordelijke ministers, waaronder namens Nederland Micky Adriaansens (EZK), bespreken de komende maanden de Data Act in de EU Telecomraad. Na akkoord in deze Raad en in het Europees Parlement zal de Data Act wetgeving worden.


Source: https://www.emerce.nl/nieuws/data-act-euvoorstel-beter-werkende-dataeconomie-consumenten-bedrijven

0